STYRET

Vidar Lyhus
Vidar Lyhus
X

Vidar Lyhus er arbeidende styreformann i Conceptor AS. Han er utdannet markedsøkonom og har lang erfaring fra detaljhandel. I 1981 etablerte han Kontor & Data AS som senere ble fusjonert og ble til Einersen Kontor & Data AS (EKD). EKD ble børsnotert i 1986, og ble i 1987 ervervet av Esselte og tatt av børs. Fra 1988 har Lyhus vært aktiv innenfor en rekke handels- og eiendomsselskaper, blant annet gjennom Profier-gruppen og senere i regi av Conceptors selskaper.

Jon Skjørshammer
Jon Skjørshammer
X

Jon Skjørshammer er forretningsadvokat og partner i Kvale Advokatfirma. Han bistår norske og utenlandske virksomheter innen fast eiendom, energi, handel, bank og finans og har flere styreverv i bedrifter innen disse sektorer. Foruten generell forretningsjuridisk rådgivning er han spesialisert innenfor restrukturering og insolvens og fungerer ofte som bostyrer i konkurs.

Håvard Nesheim
Håvard Nesheim
X

Håvard Nesheim arbeider som privat investor samt som finansiell rådgiver. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har en mastergrad i finans fra samme lærested. Nesheim har i hovedsak arbeidet innen kapitalmarkedene, bl.a. som investeringsdirektør i Norske Liv, Orkla Finans og Storebrand ASA. Hans siste arbeidsgiver var Handelsbanken hvor han arbeidet som analysesjef for norske aksjer. Fra 2017 er Nesheim også engasjert som investeringsdirektør i Conceptor Invest AS.

Lisette Lyhus
Lisette Lyhus
X

Lisette Lyhus er utdannet markedsfører fra BI, og har studert Real Estate Management ved Oxford Brookes University. Hun var tidligere ansatt som eiendomsutvikler i Conceptor Eiendom AS og har også jobbet som markedsfører i Eurocash-gruppen i Sverige.

Ronnie Egeland
Ronnie Egeland
X

Ronnie Egeland er administrerende direktør i Conceptor AS. Han er utdannet siviløkonom fra NHH med fordypning innen finans og økonomisk styring, og har i tillegg gjennomført deler av juridikum. Egeland har virket i ulike posisjoner i Conceptor-konsernet siden 1997, og var forut for det ansatt i Coopers & Lybrand (nå del av PwC) med arbeidsoppgaver innenfor revisjon og rådgivning.