Top Image
CONCILIA RETAIL PROPERTY

CONCILIA RETAIL PROPERTY

Concilia Retail Property AS er et eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter handelseiendommer i Norge og Sverige. Selskapet har tre ansatte. Utover dette har selskapet inngått samarbeidsavtaler med andre fagmiljøer for å sikre nødvendig kompetanse og ressurser.
 

I løpet av 2021 har selskapet realisert investeringen i Charlottenberg Handelspark AB. Concilia Retail Property AS eide 50 %, og Skips AS Tudor de øvrige 50 %. Kjøper av handelsparken var Cibus Nordic Real Estate AB som er notert på Nasdaq Stockholm.
 

Videre har selskapet ervervet 85 % av Vikan Handelspark i november 2021. Vikan Handelspark ligger i Kristiansund, har et handelsareal på 10.000 m², og et potensiale for videre utbygging på ca. 5.000 m².
 

Ved utgangen av 2021 er selskapet eier eller deleier av ca. 32.000 kvm handelseiendom i Norge og Sverige, med et samlet utbyggingspotensiale på ca. 113 000 m². Samtlige eiendommer er ferdig regulert. 

Selskapet hadde i 2021 et resultat før skatt på kr. 44 millioner. Konsernets resultat ble kr. 37 millioner. Den konsoliderte totalbalansen for 2021 er kr. 389 millioner med en egenkapital på kr. 199 millioner. 

 

SELSKAPETS PROSJEKTER


Vikan Handelspark AS – 85 %
Eiendommen ble ervervet i november 2021. Vikan Handelspark ligger i Kristiansund og har et handelsareal på 10.000 m², og et potensiale for videre utbygging på ca. 5.000 m². 15 % av selskapet eies av AS Johs Hopen. 


Töcksfors Handelspark AB – 25 %
Første byggetrinn er ferdigstilt med ca. 22.000 m². Det er et videre utbyggingspotensial på ca. 32.000 m² i nye byggetrinn. 75 % av dette selskapet eies av DNB ASA.


Strømstad Handelspark AB – 100 %
I første byggetrinn er det utviklet et veiserviceanlegg for Circle K og en Max Burger. Det er potensial for videre utbygging av 70-80.000 m² handelsareal. Concilia Retail Property AS har en eierandel på 100 %.


Se årsrapport for 2021 her.
For mer informasjon, se concilia.no
 

Top Image