Top Image
BRATSBERG AS

BRATSBERG AS

Bratsberg AS er et privat konsern som eier, utvikler, forvalter og leier ut eiendommer i Sørøst-Norge. Konsernet ble etablert i 2004 og har hovedkontor i Porsgrunn. Bratsberg AS er aktive i hele verdikjeden fra prosjektutvikling og bygging til utleie og drift av egne næringseiendommer. Selskapet har seksten ansatte og samarbeider med et nettverk av ledende fagmiljøer for utvikling av nye eiendomsprosjekter.
 

Ved utgangen av 2021 eier og forvalter konsernet Bratsberg ca. 115.000 m² kontor-, handels- og logistikkeiendom. Det er 280 leietakere fordelt på både mindre og større private og offentlige virksomheter. Dette gir en robust, god, og godt diversifisert leietakerportefølje. Konsernet Bratsberg kan utvikle inntil ca. 70.000 m² på eiendommer og tomter i eget eie eller med lange opsjonsavtaler. Eiendommene er i all hovedsak ferdig regulert. Utviklingseiendommer i eget eie er ikke belånt. Konsernets bokførte totalbalanse er kr. 1.374 millioner. 
 

Konsernet Bratsberg eier og forvalter egne næringsbygg og utvikler nye næringsbygg og kombinasjonsprosjekter med bolig og næring. Konsernets næringsprosjekter utvikles for eget eierskap og forvaltning. Konsernet er organisert i tre aktivitetsområder: nærings- og utleiebygg i Bratsberg Næringseiendom AS med døtre, utviklingsprosjekter i Bratsberg Utvikling AS og konsernets drift og administrasjon i Bratsberg Eiendom Drift AS. 
 

Konsernet har vært eid av Conceptor Eiendom AS og Øygarden Eiendom AS med 50 % hver. Det ble i desember 2021 inngått avtale om salg av Bratsberg AS til Samfosa AS, et selskap eiet med like deler av Samfunnsbyggeren AS og Nyfosa Holding AS. Transaksjonen ble gjennomført i januar 2022. Samfosa AS uttaler at man ønsker å benytte Bratsberg med sin kompetente organisasjon som en plattform for videre vekst. 
 

Top Image